Sunday, 23 October 2011

Perkataan Berpola KVK

Indeks Latihan perkataan berpola KVK
Latihan 1 - Kenali Gambar
Latihan 2 - Pilih Perkataan Bergambar
Latihan 3 - Ejaan Perkataan Bergambar
 
(Sumber Dari Laman Web : http://uluskum.net/)

No comments:

Post a Comment