Tuesday, 25 October 2011

Ejaan Perkataan Diftong Vokal Berganding dan Digraf

Latihan 1 : Membaca dan menulis perkataan
Latihan 2 : Suaikan perkataan yang sama sambil membaca.
 (sumber Dari : http://uluskum.net/)

Memilih Rangkai Kata Bergambar

Klik Gambar
(Sumber Dari : http://uluskum.net/)

Sunday, 23 October 2011

Perkataan Berpola KVK

Indeks Latihan perkataan berpola KVK
Latihan 1 - Kenali Gambar
Latihan 2 - Pilih Perkataan Bergambar
Latihan 3 - Ejaan Perkataan Bergambar
 
(Sumber Dari Laman Web : http://uluskum.net/)

Ejaan Rangkai Kata Bergambar A

  (Sumber Dari : http://uluskum.net/)